Disclaimer

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(s), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is zonder toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht. Er kan niet gegarandeerd worden dat dit e-mail bericht
vrij is van virussen of dat het e-mailbericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegden. Dit e-mail bericht is verstuurd in HTML-formaat; dit kan er bij sommige mailprogramma's toe leiden dat bijlagen/attachments niet zichtbaar zijn.
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.
This message shall not constitute any obligations. It cannot be guaranteed that the integrity of this communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference. This mail has been sent in HTML-format; in some mail-clients this may cause attachments to be invisible.